Special collection already available.

 Read more ...

Regulamentul oficial Campanie promoţionala

„„5 ani garanţie Aparate Frigorifice, Masini de spalat automate, Masini de spalat vase, Uscatoare de rufe, Hote de bucatarie, Aragazuri, Cuptoare incorporabile si Plite incorporabile Fram” — 01 Aprilie 2024 – 31 Martie 2025

Organizatorul:

Organizatorul campaniei promotionale „5 ani garanţie Aparate Frigorifice, Masini de spalat automate, Masini de spalat vase, Uscatoare de rufe, Hote de bucatarie, Aragazuri, Cuptoare incorporabile si Plite incorporabile Fram” este NETWORK ONE DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, str. Marcel Iancu nr. 3-5, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/14309/2012, cod fiscal nr. RO15056387, cont RO91RZBR0000060014788636 deschis la Raiffeisen Bank SA, reprezentată prin dl. Andrei Militaru – Administrator, denumita in continuare organizator/NOD.

Prin transmiterea datelor personale pentru a participa la campania promoţională, cumpărătorii acceptă integral prevederile prezentului regulament. Pe parcursul derulării campaniei, NOD îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţă publicului prin intermediul website-ului www.framelectrocasnice.ro. Anexele sau actele aditionale fac parte integranta din prezentul Regulament.

Dreptul de participare:

La campania promoţională „5 ani garanţie Aparate Frigorifice, Masini de spalat automate, Masini de spalat vase, Uscatoare de rufe, Hote de bucatarie, Aragazuri, Cuptoare incorporabile si Plite incorporabile Fram” are dreptul să participe orice cumpărător de produs sub marca FRAM (client final) persoană fizică cu domiciliul stabil în România, cu vârsta peste 18 ani, implinita pana la data de 01 Aprilie 2024.

Un cumpărător poate participa la această promoţie cu oricâte produse achiziţionate, pe durata şi în aria de desfăsurare a promoţiei, cu condiţia ca produsul/ele achiziţionat/e să fie importat/e de către NOD.

La prezenta Campanie nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si afinii (sotul /sotia) celor mentionati mai sus.

Durata promoţiei şi aria de desfăşurare:

Campania promoţională „5 ani garanţie Aparate Frigorifice, Masini de spalat automate, Masini de spalat vase, Uscatoare de rufe, Hote de bucatarie, Aragazuri, Cuptoare incorporabile si Plite incorporabile Fram” se va desfăşura în perioada 01 Aprilie 2024 – 31 Martie 2025, pe teritoriul României, in magazinele şi pe website-urile distribuitorilor care comercializează produse electrocasnice FRAM. Acordarea garanţiei extinse se face numai pentru produsele cumpărate în acest interval de timp. Înregistrarea şi revendicarea garanţiei extinse de la 3 la 5 ani se pot face în 01 Aprilie 2024 – 31 Martie 2025 pe site-ul www.depanero.ro – Promotie Fram 5 ani garantie sau telefonic, la numarul de telefon 0742 726 843, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data achiziţiei produselor, înscrisă pe factură. Orice revendicare a garanţiei extinse care nu se încadrează în aceste condiţii nu va fi luată în considerare de către organizator.

Produse participante:

In această promoţie sunt eligibile toate produsele mari sub marca FRAM, categoriile APARATE FRIGORIFICE, MASINI DE SPALAT AUTOMATE, MASINI DE SPALAT VASE, USCATOARE DE RUFE, HOTE DE BUCATARIE, ARAGAZURI, CUPTOARE INCORPORABILE SI PLITE INCORPORABILE achiziţionate numai în această perioadă şi în condiţiile de mai sus: frigider, combină frigorifică, lada frigorifica, congelator, minibar, side by side, masina de spalat rufe automata, masina de spalat vase, hota de bucatarie, uscator de rufe, aragaz, cuptor incorporabil si plita incorporabila.

Mecanismul campaniei promoţionale:

Pentru a participa la această promoţie cumpărătorii trebuie să achiziţioneze în 01 Aprilie 2024 – 31 Martie 2025, produsele menţionate la articolul 4 al prezentului regulament şi apoi să înscrie datele personale şi ale produsului achiziţionat pe formularul online aflat la adresa www.depanero.ro – Promotie Fram 5 ani garantie.

ln cazul în care nu au posibilitatea să completeze formularul online, cumpărătorii suna la numarul de telefon 0742 726 843, pentru inregistrare.

Garantia extinsa de la 3 la 5 ani se obtine automat prin completarea formularului la adresa on line www.depanero.ro – Promotie Fram 5 ani garantie sau sunand la numarul de telefon 0742 726 843, prin obtinerea unui numar unic de inregistrare. Participantul la promotie are obligatia sa noteze numarul unic de inregistrare pe certificatul standard de garantie. Dupa înscrierea datelor personale şi referitoare la achiziţie, participantii vor primi numarul unic de inregistrare care reprezinta garanţia extinsă de 5 ani calculată de la data achizitiei.

Responsabilitate:

Organizatorul campaniei va acorda garantia extinsă în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi în condiţiile generale de garanţie descrise în certificatul standard de garanţie de 3 ani, primit de cumpărător impreună cu factura produsului. Prevederile regulamentului şi condiţiile generale de garanţie trebuie respectate de cumpărător integral pentru a beneficia de garanţia extinsă pe întreaga perioada de 5 ani.

Prin transmiterea datelor personale şi de achiziţie telefonic sau online, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul nu este responsabil pentru inregistrarea defectuoasa sau pentru neindeplinirea integrală de către cumpărător a condiţiilor de participare în promoţie.

Prelucrarea datelor personale ale participanţilor persoane fizice:

Informaţille înregistrate de NOD în decursul acestei promoţii, mai exact datele cu caracter personal furnizate de cumpărător referitoare la nume, prenume, telefon şi privind bunurile deţinute, sunt destinate pentru activităţi de reclamă, marketing şi publicitate şi sunt accesate de către reprezentanţii NOD şi de către administratorul website-ului unde se colecteaza aceste informaţii.

Prin inscrierea in Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Campanie si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, refuzul dvs. determină însă imposibilitatea participării la această promoţie. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt: inregistrarea participantilor campaniei si desemnarea castigatorilor.

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

  • Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa la adresa Network One Distribution SRL din Str. Marcel Iancu nr. 3-5, sector 2, Bucuresti, o data pe an, in mod gratuit, compania Network One Distribution SRL va confirma ca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.
  • Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
    1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
    2. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
  • Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Dupa data incetarii campaniei, baza de date prelucrata participantilor va fi administrata astfel: pentru cei care si-au exprimat in mod neechivoc acceptul pentru primirea ulterioara desfasurarii campaniei a informarilor de marketing, prin bifarea casutei “DA” la intrebarea “Doresc sa primesc informatii despre produsele si evenimentele viitoare, campaniile si promotiile organizate de Network One Distribution SRL”, datele personale ale acestora se vor pastra; pentru restul participantilor, care au bifat casuta prin care nu sunt de acord cu primirea de informatii ulterioare, datele lor personale se vor distruge urmand a se consemna distrugerea acestora conform prevederilor Legii 677/2001.

Temeiul legal si Litigii

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata si a Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, asa cum a fost ulterior modificata.

In cazul unor potenţiale conflicte apărute între organizator şi participanţii la campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta conflictele spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti, de la sediul organizatorului.

Intreruperea campaniei promoţionale:

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei promoţionale ulterior datei de 01 Aprilie 2024, dar nu înainte de a informa publicul în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi controlul organizatorului, continuarea campaniei promoţionale nu ar mai fi posibilă. Intr-un astfel de caz, organizatorul se obligă să facă menţiunile de informare publică pe site-ul www.framelectrocasnice.ro în toată perioada de valabilitate.

Organizator: Network One Distribution SRL

Administrator: Andrei Militaru