Special collection already available.

 Read more ...

Materialele furnizate de Fram Electrocasnice și conținutul acestui acest site sunt protejate conform legislației in vigoare, inclusiv legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale. Orice reproducere, duplicare, publicare, distribuție suplimentară sau expunere publică a materialelor furnizat pe acest site, în totalitate sau parțial, este permisă doar cu acordul si confirmarea proprietarilor. Orice utilizare neautorizată a materialelor de pe acest site poate supune la răspunderea civilă și urmărirea penală în conformitate cu legile aplicabile. Acest site poate conține alte notificări de proprietate și informații privind drepturile de autor, ale căror condiții trebuie respectate și respectate.

Informațiile de pe acest site pot conține inexactități tehnice sau erori tipografice și pot fi modificate sau actualizate fără notificare prealabilă. Fram Electrocasnice poate face, de asemenea, îmbunătățiri și / sau modificări ale ofertelor de produse și / sau ale programelor descrise pe site în orice moment, fără notificare prealabilă.

Informațiile publicate de Fram Electrocasnice pe World Wide Web pot conține referințe sau referințe încrucișate la produsele, programele și serviciile Fram Electrocasnice care nu sunt anunțate sau disponibile în țara dumneavoastră. Astfel de referințe nu implică faptul că Fram Electrocasnice intenționează să anunțe disponibilitatea unor astfel de produse, programe sau servicii în țara dumneavoastră. Consultați contactul local Fram Electrocasnice pentru informații cu privire la produsele, programele și serviciile care vă pot fi disponibile.

Există linkuri pe acest site care vă vor permite să călătoriți către alte site-uri terțe asupra cărora Fram Electrocasnice nu are control. Un link către un site Web non-Fram Electrocasnice nu înseamnă că Fram Electrocasnice aprobă sau acceptă orice responsabilitate pentru conținutul sau utilizarea unui astfel de site web. Depinde de dvs. să luați măsuri de precauție pentru a vă asigura că orice alegeți pentru utilizare nu conține articole precum viruși, cai troieni și alte obiecte de natură distructivă.

Când un utilizator se înregistrează pentru anumite programe și servicii Fram Electrocasnice, utilizatorul poate fi rugat să furnizeze informații de contact, informații demografice sau alte informații. Toate informațiile furnizate de dvs. pe acest site vor fi păstrate strict confidențiale și nu vor fi vândute, reutilizate, închiriate, împrumutate sau divulgate în alt mod și utilizate doar de grupul de companii Fram Electrocasnice pentru comunicarea cu dvs. în încercarea de a rezolva o problemă de service și suport tehnic. Informațiile dvs. nu vor fi transmise niciunei terțe părți, cu excepția partenerilor de îndeplinire Fram Electrocasnice conform NDA corespunzător.

Fram Electrocasnice nu garantează disponibilitatea constantă a acestui site web. Fram Electrocasnice nu garantează că acest site și părțile sale nu conțin erori și sunt compatibile cu software-ul sau hardware-ul dvs.

Acești termeni reprezintă întreaga înțelegere referitoare la utilizarea site-ului și prevalează asupra oricărei comunicări anterioare sau contemporane, conflictuale sau suplimentare. Fram Electrocasnice poate revizui acești termeni în orice moment, fără notificare, actualizând această postare.